samedi 31 décembre 2011

Men kontre, lyen kreye

Jodi a ane 2011 lan prale. Nan dènye semenn sa yo, gen anpil aktivite  ki montre enpòtans lyen Ayiti ak lòt peyi, lyen ayisyen ak lòt pèp. Nan sezon fèt la, nou vle soulinye lyen sa yo paske kilti ayisyen pat janm yon kilti ki te fèmen sou tèt li.

L.J. Janvier/ foto achiv CIDIHCA
A. Firmin/ foto achiv CIDIHCA
2011 te make san lane depi de kokenn chenn entelktyèl ayisyen mouri : Anténor Firmin ak Louis-Joseph Janvier. Si de pansè sa yo te travay anpil sou idantite ayisyen, sou kilti ak istwa peyi nou, yo te toujou pran anpil swen pou plase idantite ayisyen sa a nan yon kontèks ki pi laj toujou, pou montre plas Ayiti nan lemonn, jan sa kap fèt lòt kote gen yon enpak sou Ayiti epi kijan Ayiti kapab enfliyanse lòt peyi, lòt pèp.  Se domaj pat gen plis promosyon ki te fèt pou kòlòk ki te òganize sou Anténor Firmin nan Inivèsite Kiskeya pandan mwa desanm lan. Paske li enpòtan pou lide ni Anténor Firmin ni Louis-Joseph Janvier kontinye diskite nan sosyete pa nou epi nan espas entelektyèl an jeneral.

Nan mwa novanm ki sot pase a, Asosyasyon pou Etid Ayisyen te òganize 23zyèm kòlòk anyèl li nan vil Kingston nan peyi Jamayik. Anpil entevenan te pale sou lyen ki egziste ant Ayiti ak Jamayik – depi Boukmann rive nan fay ki travesè toulède peyi yo. Similarite ant de peyi yo pa rete nan nivo istorik oubyen jeyografik. Gen anpil similarite nan de sosyete yo jounen jodi a tou. Ekriven Velma Pollard te pale sou sitiyasyon lengwistik  jamayiken an ki sanble anpil ak sa k genyen Ayiti a. Si souvan pa bò isit nou kritike atitid anpil ayisyen – leta a tou – genyen parapò lang kreyòl la, entèvansyon Pollard la montre nou sitiyasyon pa nou miyò pase pa anpil lòt pèp. Fòk mwen sinyale tou, gen plizyè entèvansyon nan kòlòk la ki te fèt an kreyòl, pami yo, prezantasyon Jocelyne Trouillot-Lévy te fè sou sitiyasyon edikasyon siperyè ann Ayiti. Li enpòtan pou nou devlope lang kreyòl la nan tout kalite kontèks si nou vle li vin pi djanm: kreyòl ka pale nan kòlòk, li ka ekri sou blòg. 

Se pa lyen istorik sèlman ki egziste ant Ayiti ak lòt peyi. Gen lyen ki kontinye ap kreye jounen jodi a. Nou ka pran egzanp program Passagers du vent ki te lanse nan mwa avril 2011. Se yon rezidans ekriti ak kreyasyon atistik ki tabli nan vil Pòsali. Depi kèk tan, ekriven ak atis ayisyen patisipe nan anpil rezidans kreyasyon nan lòt peyi. Li te lè, li te tan, pou te gen yon aktivite konsa ann Ayiti, ki rekonèt nan peyi pa nou tou, atis yo kapab jwenn enspirasyon, epi sitou yon kote kalm pou yo kreye san twòp distraksyon.  Nou swete Passagers du vent, yon inisyativ James Noël ak Pascale Monnin ap kontinye pandan lontan. 

foto A.M.G. Ménard
Si Passagers du vent sanble premye program rezidans atistik nan peyi a, se pa premye aktivite literè ki fèt nan vil pwovens yo. Premye wikenn nan mwa desanm lan, plizyè ekriven te patisipe nan 27èm edisyon aktivite Livres en liberté nan vil Gonayiv. Se premye fwa aktivite sa a te dewoule nan vil endepandans lan. Daprè mwen, lòt edisyon aktivite a konn pi bèl, men deplasman ekriven plizyè gwo vil peyi a yo pou rankontre lektè yo pi pre lakay pa yo se toujou yon bon bagay.


Rankont ant otè ak lektè te fèt Pòtoprens tou. 21 desanm Livres Ouverts te òganize nan lakou Enstite Franse. Plizyè patisipan Passagers du Vent te la ansanm ak plizyè ekriven ayisyen ki gen liv ki fenk sòti oubyen ki gen yon zèv ki deja etabli. 23 desanm Dites-le avec un livre te fèt nan lakou Direksyon Nasyonal Liv la.   

Konsatou, aktivite tankou Artisanat en fête ak Femmes en production ankouraje pwodiksyon ak kreyativite lokal se vre. Men yo pèmèt tou lyen kreye ant moun ki rete nan diferan zòn peyi a. Depi plizyè mwa, chak wikenn, yon seri mèt baton Latibonit vin ofri kou baton nan Sant Kiltirèl Anne-Marie Morisset nan Delma. Aktivite sa yo, se ranfòse yo ranfòse kilti nou paske yo fè plis moun nan peyi a konnen kisa kap fèt nan diferan zòn yo pou nou tout kapab apresye bèl bagay k ap fèt lakay nou. 

Si tout kreyasyon ak ranfòsman lyen gen aspè pozitif yo, genyen tou ki charye tansyon. Depi tranblemantè 12 janvye 2010 la, gen yon kominote ayisyen ki kòmanse ap tabli nan peyi Brezil. Si nou kapab imajine tout posibilite pou echanj ak kreyasyon sitiyasyon sa a kapab fasilite, kondisyon ayisyen yo ap viv an Brezil kounyè a difisil anpil. 

Tout koneksyon k ap fèt pa oblije enplike plizyè peyi ni yon aktivite fòmèl. Gen lyen ki kreye nan yon echèl ki pi piti ki enpòtan tou. Ni mwen ni Régine se pwofesè literati. Nou toulède anseye literati ayisyen, pafwa nou sèvi ak menm tèks. Konsa, ane sa a Régine ak etidyan li yo nan Boston College kòmanse sa nou swete ap tounen yon tradisyon. Nan fen semès la, li mande etidyan l yo si yo ta renmen voye liv yo fin sèvi yo ann Ayiti. Konsa, li sanble 20 liv pou biblioyotèk ak etidyan Lekòl Nòmal Siperyè ak lòt kote tankou Sant Kiltirèl Anne-Marie Morisset. Mwen ekri deja sou difikilte mwen konn rankontre nan chwa liv pou kou m yo. Mwen panse kolaborasyon sa a ap ede anpil. Pami liv nou resevwa nan echanj sa a gen klasik tankou Gouverneurs de la Rosée epi tèks pi resan tankou Bicentenaire ak Saisons Sauvages

Pandan ane 2011 lan ap fini epi 2012 ap rive sou nou, fòk nou tout reflechi sou lyen ki enpòtan pou nou chak, nan nivo pèsonèl ak nan nivo kominote nou tou. Si medya nasyonal ak entenasyonal fè anpil bwi ak yon seri pèsonalite vedèt ki vizite Ayiti semenn sa yo – Ne-Yo ak Oprah Winfrey, Robert De Niro ak Kim Kardashian – nou panse gen lòt lyen kap kreye ki kapab pi enpòtan pou nou, pou peyi nou, pou kilti nou. 

Nou swete tout lektè nou yo yon bèl ane 2012!
NM

vendredi 2 décembre 2011

Notes de lecture: Refonder Haiti?

Il faut croire que nous lisons beaucoup ces derniers temps, car après le compte-rendu fait par Régine de Violated, le roman de Guitèle Jeudy-Rahill, aujourd'hui je vous offre mes impressions du livre collectif, Refonder Haïti?

Depuis le séisme qui a frappé Haiti le 12 janvier 2010, on ne cesse de parler de la reconstruction de ce pays, tant au niveau local qu'international. On évoque aussi sa refondation. Mais de quoi parle-t-on vraiment? Et qui doit participer à cette reconstruction ou refondation? Pour qui doit-on reconstruire ou refonder la nation?  Le livre Refonder Haïti? (le point d'interrogation a toute son importance!) publié par Mémoire d'Encrier à la fin de 2010 apporte des réponses à ces questions, en posent d'autres et se lancent sans réserve dans le débat sur les problèmes et solutions de la société haïtienne.

J'ai commencé à lire ce livre en décembre 2010. Je ne l'ai terminé qu'à la fin de l'été 2011. Il est dense. Certains textes sont mieux écrits que d'autres. Certains contiennent beaucoup de chiffres, qui ne sont pas mon fort, je l'avoue. Le livre contient aussi beaucoup de coquilles, ce qui est vraiment dommage. J'ose espérer qu'une prochaine édition sera corrigée car c'est un livre à ne pas rater. A mon avis, ce livre doit être lu par tous ceux qui se sentent interpellés par le discours de la reconstruction, surtout les étrangers qui viennent nous "aider". En fait, il y a toute une réflexion locale sur la société haïtienne disponible, qui malheureusement n'est pas souvent prise en compte par ceux qui détiennent pouvoir et/ou argent et c'est bien dommage!

Lisez mes notes de lecture dans leur intégralité ici et surtout lisez le livre! 

NM

vendredi 18 novembre 2011

Review of Violated by Guitele Jeudy-Rahill


I recently read the short novel Violated by Guitèle Jeudy Rahill (First Books Library, 2001).  In the spirit of my post over the summer about making sure we cover the range of Haitians writing, I am including a review of the book here.  Because my current research focuses on the representation of sexual violence in cultural production, I was particularly keen to pick up a copy of Violated and have had it on my reading list for a while. Violated tells the story of the first protagonist Henri Berceuse, a man suffering from complexes as a result of his dark complexion and a trauma that haunts him from the past.  Early into the story we learn that his complexes are also related to his understanding of the sexual manifestations of power relations in Haiti during the occupation.   “Henri had determined long ago, with the American occupation of Haiti between 1915 and 1934, that he would do all he could to escape his blackness and the poverty it obliged” (10). Later on Henri explains the exact incident that led to this decision:  he witnessed the sexual violation of young Haitian boys by soldiers from the United States.  “Henri imagined that what the boys were experiencing was humiliating and painful…The soldiers were white and sporting uniforms.  Both factors were indicators of unquestioned authority on the small island” (12).   Shortly after Henri describes his past we are introduced to Peggy Pouchot, a woman who is also the victim of a sexual violence having been kidnapped and held as a sex slave.  “Two years before, in Port-au-Prince, she’d been approached by a man who had identified himself as a lieutenant and had commanded her to follow him.  She had done just that.  There was no disputing a man who looked so powerful.  It had been six months until her family would hear from her again” (19).   

In the context of my own research this book is compelling for what it tells us about sexual violence—that it occurs in a number of different ways by a number of different actors ranging from soldiers violating young Haitian boys (a scene that is eerily reminiscent of the rape of the young Haitian man in Port Salut perpetrated by members of Uruguyan MINUSTAH forces) to young women caught in unequal relationships in which they are forced to give sex in return to security and those caught in the drama of family incest and sexual abuse.  The wide range and nature of violations in the book serve as a reminder for how complex issues of sexual violence are even if the gendered power dynamics that underlie them are similar.  Rahill has taken on a difficult topic with Violated, and her writing style is simple, threadbare and straightforward.   Another main character who is the daughter of Peggy Pouchot and Henri Berceuse, Kasha, who is chronically mistreated by her stepfather Antoine and who eventually migrates to the United States where she continues to be abused (which again disabuses the myth of security offered by the US).   Her character is quite well developed, with a convincingly written and intimately rendered inner monologue.  Overall the book offers a prolonged and often jarring encounter with different narratives of trauma, their troubling manifestations and aftermath.  Thus Rahill's novel could be well read alongside other texts such as Chauvet's Colère, Danticat's Breath, Eyes, Memory or Mars' Saisons sauvages to name but a few. 

 People often ask me, as someone who works on representations of violence in Africa and the Caribbean, if I ever fear that my work will reinforce stereotypes about these populations as being more violent than others.  I imagine that this is the same question that someone would ask this author.  I found it fascinating that though Violated is a work of fiction, Rahill is a social worker and a professor at a university as well.   As such she may have a completely different answer to this question, but  I find that my answer more often relates to how the story is written, and the necessity for the survivors of sexual violence to be able to have their stories told with complexity, texture and nuance, no matter how difficult it may be to hear, see or read them.   Especially since sexual violence is an issue that is surrounded by so much silence no matter where you are from, it is important that these stories be told.  Guitèle Jeudy-Rahill has achieved a story about violation that attempts to explore it in a number of different ways and show the trauma that results in its aftermath.


RMJC

vendredi 21 octobre 2011

My classic playlist

For me, October in Haiti means returning to school, the start of university courses, meetings... It's the official end of summer. Although it’s hard to tell with the temperatures we’ve been having here lately! Driving downtown to attend meetings and plan classes (I haven't actually started teaching yet!), chauffeuring my daughter to school and back, I spend a lot of time in the car. I don’t actually mind it much, in spite of the crazy traffic and horrible roads. I have my music to keep me company.

Here’s a sample of the music that keeps me zen while I navigate the streets of Port-au-Prince. I think of these as my classics. In random order:

This one goes way back. It's been one of my favorites since I was a little girl. The voices of Manno Charlemagne and Marco Destin complement each other, not blending perfectly, always reminding us that there is an ongoing conversation we need to pay attention to. The lyrics and sentiment expressed here are timeless. Ti Manman, [J]ebede, Dialogue, Pouki, Grangou, Mizè... and of course, the first track, Lapli: "Lapli pap janm sispann tonbe/ Lezòm ava toujou reve"... "M pap janm pi mal o, map toujou pi byen o." So many complexities captured in those few lines. What more can we aim for, really, than to be "pi byen"? 
Mizik Mizik, De Ger, 1994 
This album is classic konpa. I mean, just the opening notes of Lè n ap fè lanmou make my heart happy. Yon jou va rive is poignant and heartbreaking to listen to almost 20 years later: "Bouke fè pwomès san fondman/ Bouke bay manti pou lajan." Go ahead, click on the link and listen if you haven't heard them before. If you have, well, I know I don't need to convince you to listen! Despite changes in singers and musicians over the years, Mizik Mizik has remained a constant on the Haitian musical scene, anchored by the amazing duo: Fabrice Rouzier and Keke Belizaire. They just keep getting better as proven by Blakawout (2000) and Paradi nan lanfè (2008). Mizik Mizik continues to keep a finger on the pulse of Haitian society while innovating with sound.
This one is not that old, but I’m already deeming it a classic. I keep going back to it. While I’m not too crazy about Belo’s latest stuff, this particular album has struck a chord. My daughter’s favorite remains Jasmine. Istwa Dwòl and Diore do it for me. In fact, my contemporary literature course this semester will focus on migration as a theme. Maybe I can start with Istwa Dwòl... There's an idea. (This song is so good that Belo includes it on two albums. It's also on Référence (2008).) Ti Matant nan wout is just fun. Here's a challenge: see if you can identify the rapper on Lòv pou lòv.
Can I cheat and pick the very best of (2001)? That’s usually the one I have playing, although Cordes et Ames (2000) is a favorite, too. But really, Tankou Melodi and Plezi Mizè are classic Emeline. And Lanmou se flanm takes me way back to secondaire and the whole journée récréative scene. Those were the days! On Cordes et Ame, I think Fò m Ale perfectly captures how a lot of we Haitians start feeling when we've been away from home for too long. Emeline Michel's rendition of Viejo is amazing. If you haven't heard it yet, now is your chance. Emeline Michel sings in both French and Creole, sometimes in the same song, and manages to make it work. She also calls upon some of the greatest names in Haitian music today to help her create magic.

Jah Nesta is one of those bands that's been struggling for years. They're known, but haven't quite made it. That's the sense I get, anyway. I'd love to learn differently. So if you know something I don't, please share. In spite of their low profile, their music is high quality and their lyrics always say something. Vini avè m and Kè kal manman are my favorites from this album. Alain Moraille is Jah Nesta's driving force and he keeps them producing quality music. I wish they'd focus a bit more on marketing, maybe line up a weekly gig or something.

King Posse, I Like It, 1997
At the end of last semester, I took a visiting professor and friend shopping for cds and dvds. As we were browsing in Mélodisque, I saw King Posse's I Like it. I had to have it! Since then, I often have it blasting as I drive around. I like King Posse's Trilogie, as well. The lyrics on this one are nothing spectacular, and to be honest, neither are the voices. This choice is all about nostalgia. For about 3 or 4 years in a row, King Posse were the kings of carnaval with their upbeat compositions. Remember Kool Non? Retounen? (My friend decided to pick up a couple of RAM cds.)Boukman Eksperyans, Vodou Adjae, 1991

Kè m pa sote. Do I need to say more? Okay, how about Se Kreyòl Nou Ye and Tribilasyon? This album made Lòlò, Manzè and the gang household names. And rightfully so. They brought together musical genius, political activism, and culture consciousness at a time when Haitian society was thirsty for all of those things. Boukman Eksperyans is less active today, but they've already established themselves as a giant.


Obviously, I could include a lot more on this list. (Just flipping through my cds, I see Pou Lavi by New York All Stars. I love that one! And Zeklè. Rete la! Stòp!) I listen to a lot in my car, not all of it is Haitian, and truth be told, not all of it can be called quality music. But it all makes me happy! What are some of your favorite tunes? Which albums do you think are missing from my list?

NM

samedi 1 octobre 2011

On Cultural Consumption

I have been thinking about posting something for a while on the new line of Haitian products at Macy’s.   This past summer’s visit by Martha Stewart and Donna Karan among others caused quite a stir on other online discussion forums such as the Corbett List.   By now most of you have probably heard of the Heart of Haiti Home Décor line, which went on sale last winter.  35% of the proceeds from these handcrafted products go directly back to the Haitian artists who make them.   The collection boasts some of the mainstays of Haitian art—decorative bowls, wrought iron artwork, sculptures and jewelry.  The effort is a collaboration with Fairwinds trading and the Clinton Global Foundation and BrandAid which has a long history of working with Haitian artists in Haiti, and is being billed as a partnered initiative to find innovative business solutions that will help boost the post-earthquake economy.  The artists come from three main locations:  a women’s cooperative in Cité Soleil, a group of metal artists from Croix-des-Bouquets and a third artists collective specializing in papier maché in Jacmel.  Donna Karan’s work is done through her Urban Zen Foundation, which offers jobs to artists and then sells the products abroad.  Karan famously appeared on CNN alongside President Martelly, Rwandan President Paul Kagame and Paul Farmer to discuss the benefits of marrying philanthropy and commerce in Haiti. 

Thinking about the emergence of the Heart for Haiti and Urban Zen lines brings together a number of different issues related to globalization, philanthropy, and cultural consumption in Haiti today.  In fact the selling of this home décor is actual a classic example of cross-cultural consumption, which is basically defined as the production of a product in one culture followed by its consumption in another culture. 

Of course the interest of foreigners in Haitian art is neither new nor surprising.  When André Breton travelled to Haiti in the 1940s he gave a series of lectures and lauded the “enthusiasm for liberty of the Haitian people.”  Of course there is a long history of Haitian art being consumed by foreigners for other purposes.  In fact even the university where I teach, has a modest Haitian art collection of paintings that were given to the former alum, a physician who spent time in Haiti while working as a volunteer for Catholic Charities from 1964-1975.’

While I am all for l’art pour l’art I do find it interesting to note that most of this art is stripped down of any subversive or political content.  While I would not go so far as to say that this is merely “tourist art” made for mass consumption and emptied of meaning, I wonder if images like vaudou flags, comments about globalization and neo-imperialism or the government critiques that can be visible in different forms of art will ever be featured in this collection? 

It is also important to note in terms of the background that this is not the first time that Macy’s has taken on such a project.  In the mid-1990s they also launched a “Path to Peace” line of baskets made by survivors of the Rwandan Genocide.   This collaboration is still going on today and has had measurable outcomes linked to sustainability for women. As a model for sustainability, the potential impact of the line is clear: putting money in people’s pockets positively benefits their surrounding communities.   But since here at Tande we are concerned with culture, the question for us is, what does this new medium of cross-cultural consumption in a globalized, “post-earthquake” (I use quotes here b/c I think the extent of this post should be called into question) Haiti mean for the development of Haitian art?  Does who the art is made for and how it is consumed impact how we view, interpret and appreciate it?    

RMJC

vendredi 9 septembre 2011

Ayiti Toupatou II

Mwa pase a, m te pase detwa jou nan vil Durham nan eta Karolindinò Ozetazini. Menm jan mwen te konstate l an Frans, mwen wè Ayiti toupatou. Gen yon katye nan vil Durham ki rele Hayti. Li difisil pou n detèmine ki premye moun ki te deside bay katye a non sa a. Men pa gen dout non a fè referans a peyi dAyiti. Gen moun ki di nan epòk la, blan meriken te bay tout katye nwa pote non Ayiti. Gen lòt ki di se abitan zonn lan ki deside ba l pote non sa kòm omaj a premye repiblik nwa a. Katye Hayti nan vil Durham te tabli nan fen 19èm syèk. Se la pi fò moun nwa vil la te abite. Ansyen esklav te achte tè la. Yo te bati kay, lekòl, legliz ak anpil biznis. Hayti te sèvi kòm modèl pou kominote nwa ameriken an. Men nan ane 1950 yo, katye a kòmanse degrade lè otorite vil Durham deside lanse yon pwojè pou renouvle zòn lan. Yo kraze kay ak biznis, swadizan pou bati nouvou bilding. Men se yon otowout ki vin pase nan mitan katye Hayti a. Gen yon pwojè fim ki bay tèt li misyon presève istwa katye sa a. 


Jounen jodi a, se Hayti Heritage Center ki senbolize tout pase kominote a. Sant kiltirèl sa a etabli nan ansyen legliz Sen Jozèf. Yo òganize diferan aktivite kiltirèl tankou ekpozisyon atistik, konsè, pwojeksyon fim ak festival. Pi fò aktivite yo gen rapò ak istwa nwa ameriken. Se yon kolèg, Laurent Dubois, ki te pale m de katye Hayti a ak sant kiltirèl la. Li te atire atansyon m sou vèvè ki anlè tèt sant la. M poko rive konnen istwa poukisa se senbòl sa a fondatè yo te chwazi mete sou tèt legliz la. Men li montre Ayiti toujou la nan mitan Hayti. 

Se pa nan katye Hayti a sèlman nou kapab jwenn Ayiti nan vil Durham. Pandan m te nan vil la, mwen te vizite inivèsite Duke. Mwen te gen chans vizite Haiti Lab inivèsite sa a ki se yon espas kote yon gwoup pwofesè ak etidyan ap travay sou plizyè pwojè ki anrapò ak Ayiti. Pami reyalizasyon gwoup sa a, gen yon pwojè atistik ki rele Haiti: History Embedded in Amber. Atispent Edouard Duval-Carrié te ede yon seri moun reflechi sou kisa Ayiti reprezante pou yo, sou kijan yo menm yo ta renmen reprezante Ayiti, pou yo kreye imaj apati lide sa yo. Rezilta final la enpresyonan anpil. Lansman zèv atistik sa ap fèt jodi a, vandredi 9 sektanm a 5è.

Gen anpil etid ki fèt sou migrasyon apati Ayiti, sou ayisyen ki etabli Ozetazini, an Frans oubyen Kanada. Men m panse fòk ta gen plis etid ki montre kijan Ayiti kite mak li sou plizyè vil nan lemon, sou jan Ayiti kontinye ap enfliyanse imajinè kolektif plizyè kominote.  

NM

vendredi 26 août 2011

Musings on Choosing


Recently a friend asked me in regards to an essay he was working on, “does the world need another article on Edwidge Danticat?”  The question was posed in reference to an article he is writing that considers some of Danticat’s more recent nonfiction.  In answering the question I found myself torn.  It is no secret that I am a huge fan of Danticat’s work. One of the things I appreciate the most about her is the way she uses her own reknown to also introduce her reading public to other Haitian writers as we see in The Butterfly’s Way and more recently in Haiti NoirOn the other hand, as someone who is well versed in the diversity of Haitian literature, I sometimes get frustrated that so much of the work in the field focuses on Danticat and writers in the diaspora in general.  Overall I feel that when it comes to Haitian literature, there is a huge amount of work on the chosen few, whereas the brilliant and important work of others garners less critical attention.  One could write the same of Jacques Roumain and Jacques-Stephen Alexis, both of whom have generated significant scholarship.  It is an issue prominently on display for people on the conference circuit as well, you can be sure that a panel on Haitian women's writing, for example, will certainly include Danticat and Chauvet whereas papers on Yanick Lahens, Evelyne TrouillotKettly Mars  or Jessica Fièvre are less common.  My frustrations over the lack of attention to the different writers that make up the Haitian literary tradition is one of the reasons that as a scholar I am so grateful for the contributions of people like Kaiama Glover, who recently published an insightful and innovative study entitled Haiti Unbound:  A Spiralist Challenge to the Postcolonial Canon on Jean-Claude Fignolé, Frankétienne and René Philoctète, writers who rarely make the cut on the syllabi for courses taught in the US.

Perhaps this is a dilemma that is specific to people dealing with “minor literatures” (to borrow a phrase from Deleuze and Guattari). After all, when was the last time someone questioned whether there were too many articles written about Shakespeare, Proust, or Foucault?  Again I think that in terms of these literatures it also tends to happen more with women, for example one could never count the number of articles on Aimé Césaire or VS Naipaul.  Doesn’t true intellectual freedom mean writing about whatever moves you rather than being beholden to some standard or quota of how much work is being done on the person? At the same time it is also a problem that relates to canon formation, which can be applied to writing across the globe.  Who do we teach?  Why teach this particular author over another?  How do we choose the writers we do work on? 

In the Haitian context this issue takes on many forms.  The question is linguistic as we consider writers working in Kreyol, French or English.  (See here for a fascinating discussion of Kreyol and education featuring the Haitian linguist Michel Degraff.)  Deciding which author to focus on then can sometimes come down to a question of which language one may be most comfortable in reading and writing.  Yet, as much of Haitian literature reminds us, these languages also function in relation to one another and when you consider the breadth of work being done in the field it is essential to be familiar with each one.  In fact, maybe these reflections are only specific to the context of the USA where the preference is for texts written in English for obvious reasons. 

But back to my friend’s question, how does one decide which writer to focus on and is there even really such a thing as “too many articles” on one author?  The answer to the latter question is easy, a resounding no.  For me what matters the most is innovation and creativity in terms of the critical approach and topic rather than the scope.  That is to say when reading another book or article on Toussaint Louverture, what I look for is a new approach, for something that has not been said before and offers a new perspective.  In teaching I purposefully include authors writing today that my students are most likely unfamiliar with because I want to expose them to the diversity of Haitian writers. I have found that my students are especially excited to read work by contemporary writers in general.  When I had them read L’heure hybride for example some students mentioned that this was the most recent novel they had read in almost all of their time studying French.  I guess one could say that I also think of this as my own small act of literary activism, promoting authors who students may not regularly have access to and encouraging them to pursue more work by lesser known writers.  What about you, how do you choose who to work on or teach in your classes?

RMJC

lundi 18 juillet 2011

Lenord Fortuné (Azor), 1965-2011

photo from Ticket Magazine
Lenord Fortuné, plus connu sous son nom de scène, Azor, est mort le samedi 16 juillet 2011 à l’Hôpital Bernard Mevs. L’artiste participait à la fête annuelle de Saut d’Eau quand il fut pris d’un malaise.


Reconnu comme Trésor National en 2006, Azor était connu en Haïti et à travers le monde pour sa voix puissante et ses talents de percussioniste, surtout de tambourineur.

Mais au-delà de son statut de musicien consacré, Azor, c’est aussi un symbole. Symbole de la tendance racine, de la religion vaudoue dans toute sa dignité. Symbole d’une culture qui en dépit des nombreuses tentatives de l’occulter, de la réprimer, de la culpabiliser, n’a jamais cessé de s’épanouir. Azor c’est la fierté de l’âme haïtienne.

Nul ne peut nier qu’âgé de 46 ans, Azor est mort trop tôt. Mais il n'est pas parti. Sa voix, son tambour continuent de résonner. On reproche souvent aux Haïtiens d'oublier trop vite. Notre histoire. Nos urgences. Nos héros. Nos artistes. Aujourd’hui, je constate que ce n'est pas toujours le cas. Les stations de radio haïtiennes repassent les tubes d’Azor, les stations de télévision retransmettent ses vidéos clip. Il est salué par les nombreux blogs haïtiens. Hier soir, la Ministre de la Culture lui a rendu hommage à la Télévision Nationale. Pendant ce temps, nombreuses activités de quartier à travers Port-au-Prince vibraient au rythme du tambour d’Azor.  Le Président de la République s’incline devant sa dépouille. Aujourd’hui, Azor est encore avec nous. Gardons-le pour toujours.
NM

jeudi 14 juillet 2011

Out and about


Dernière prière -- photo taken from JRD official website
Summer is finally here. It's been a long academic year! If you're wondering why we haven't been posting as frequently, it's because we're out and about. Here's a recap of just a few events I've attended in Port-au-Prince recently. Unfortunately, I don't have any original pictures or video, due to technical difficulties (and maybe just a touch of laziness), but I hope you can still appreciate the fun.

On Thursday, May 26th, I went to hear Tamara Suffren sing at the French Institute. It is always a pleasure to listen to Tamara's superb voice. As usual, she performed a mix of traditional and contemporary Haitian folk songs: Manman m voye m peze kafe, Yoyo, Pòs Machan... I've been looking forward to the release of her first cd for some time now. Still no word on when that will happen, but she is featured on Wooly St. Louis Jean's second cd, which should be available soon.

Les Mots Vulnerables was the title chosen for the event held at the French Insitute as part of La Quinzaine du Livre on Friday, June 24th. A theater group presented a short sketch and several authors (Edwidge Danticat, Kettly Mars, Verly Dabel, Lyonel Trouillot, and Georges Castera, among others)  read excerpts of their published works and other short texts. The crowd seemed to especially appreciate Dabel's take on Haiti's post-earthquake situation, including his critique of the international community and various NGO's. Live music was provided by Belo, BIC with Queen B and K.Libr' of Mystik 703. Belo's performance was a bit more timid than usual, but the other artists really got the crowd going. K'Libr' performed both the French and Creole versions of his Kestion a Dieu. You can check it out here, it's definitely worth it. (He came back later to demonstrate his talents as a reader with an excerpt from Jean-Euphele Milce's latest novel.) BIC and Queen B continued with Yon Ti Kalkil and 1+1=1 from his latest album, Kreyòl chante Kreyòl Konprann. It was clear that most of the audience knew the words to all of these songs, which point to interesting developments in the Rap Kreyòl movement.


On Thursday, July 7th, I finally attended one of Centre Jean-René Delsoin's Jeudi de la danse activities. I've been meaning to for a while and I'm really glad I went. I did not enjoy having to wait over 15 minutes in a cramped yard and would hope that in the future, they'd seat people right away, but the show itself was wonderful. I love that the lighting was actually used to enhance what was going on on stage and that there was a diversity of styles and techniques showcased. Of course, I preferred some to others. My absolute favorite was "Divinement guidés," choreographed by Delsoin himself and performed by two male dancers. Wow. Awesome. Breathtaking. Those are the words that come to mind. Unfortunately, one of the dancers hurt his knee during this number and was unable to dance for the remainder of the night. I have mixed feelings about "Marley's songs," choreographed to a medley of, yes, you guessed it, Bob Marley's songs. Although certain parts were beautiful, I could have done without it. I hate when people mess with Marley. Unless you're going to be brilliant, just leave him alone. (Which reminds me of a certain tribute I attended on May 6th. The two musicians who organized it usually deliver quality events, but sadly, this was not one of them. The event was pricey, several singers forgot or messed up song lyrics (!), the MC was a disaster and well, I just wasn't feeling it.Thank goodness for Fefe, is all I can say. Well, and the musicians were good.)

Finally, this past Saturday, July 9th, again at the French Institute, Wooly St. Louis Jean was in concert to announce the release of his second album entitled Se ou menm fanm later this month. I did miss Tamara Suffren, who usually accompanies Wooly, and is a great complement to his voice, but she is currently in Belgium perfecting her craft. Wooly started off with a couple of songs from his first album, Quand la parole se fait chanson. He's known for putting Haitian poems to music and several of the poets who wrote what have since become lyrics to his songs were actually in attendance. Among them: Georges Castera, James Noël, and Lyonel Trouillot. There was a brief interlude during which Mark Mulholland performed a couple of numbers. It seemed a bit odd since his presence was unexpected and he definitely wasn't singing Haitian folk songs. There was a definite shift in mood when he was on stage, but the crowd was patient, understanding that Wooly probably needed a break. It was definitely an enjoyable evening, with Wooly taking many requests from the audience, including several songs by Manno Charlemagne and of course, Hasta Siempre, a crowd favorite. It was a very laid-back, casual atmosphere. A few people read poems, but I'm trying to block that part of the evening from my mind.

Of course, all of these events are in addition to the book-related activities I've been attending lately. So, as you can see, there is a lot going on this summer as far as Haitian culture is concerned. There is no way we can report on, attend, or even let you know about everything going on. But we will try our best. So, please  remember to check out our calendar from time to time.

NM

dimanche 26 juin 2011

A l’attention des écrivains haïtiens


La revue Callaloo projette de faire un numéro spécial consacré à la littérature haïtienne contemporaine. Vous êtes tous invités à soumettre vos textes. Vous trouverez les détails sur leur site. Les éditeurs cherchent aussi des dessinateurs, plasticiens et photographes. A noter que la date limite est le 1er décembre 2011. A vos plumes!

vendredi 17 juin 2011

Liv Liv Liv!

Semenn sa yo plen aktivite liv nan vil Pòtoprens. Te gen dizyèm edisyon Fête du livre jeunesse 28 me ki sot pase a. Dènyèman mwen te ekri sou timoun ayisyen ki pa jwenn ase liv pou yo li. Fèt liv jenès sa a gen 10 an depi l ap ankouraje timoun li, ankouraje paran ak lekòl achte liv pou timoun. Ane sa a li te fèt Petyonvil, nan espas lekòl Frères de Pétionville. Plizyè konpayi edisyon te gen stann tankou EDITHA, CUC, Choucoune… Anplis akitivite ki te òganize pou amize timoun yo tankou kont, devinèt ak maryonèt, gen yon espas lekti ki te amenaje kote timoun te ka chita li. Te gen yon seleksyon liv tout edisyon ki te la yo disponib pou sa.


Si nan mwa me, nou te jwenn chans achte liv timoun pi bon mache, nan mwa jwen an, se tout kalite liv k ap disponib nan Livres en Folie. Depi 17 lane, se yon okazyon pou tout kalite moun rasanble pou vann liv, achte liv, pale sou liv… Gen moun tankou m ki eseye achte pi fò liv y ap bezwen pou ane nan okazyon sa a kòm se lè sa a liv yo pi bon mache.


Ane sa a gen anpil inovasyon ki fèt nan kad Livres en Folie. Òganizatè yo met ansanm pou lanse La Quinzaine du Livre. Gen pyès teyat k ap jwe, gen atelye sou edisyon, konferans k ap bay, pwojeksyon fim... Kalandriye aktivite yo disponib sou site Le Nouvelliste. Menm jan sa fèt chak ane, ane sa a ankò gen yon envite spesyal : Edwidge Danticat. Edisyon Près Nasyonal edite 4 liv li nan okazyon sa a.


Nan kad aktivite Livres en Folie yo, yè swa te gen yon seremoni omaj pou Paulette Poujol-Oriol ki mouri nan mwa mas. Fanmi otè a te la, zanmi li ak anpil moun ki rekonèt valè li genyen pou kilti peyi a. Otè, pwofesè, komedyen, Paulette Poujol-Oriol se yon moun ki te fè anpil pou pataje konesans li, kilti li ak jenerasyon ki vin apre l.  


Se vre aktivite tankou Fête du livre jeunesse ak Livres en Folie pa ka rezoud pwoblèm aksè liv ki genyen ann Ayiti. Men nou kapab di aktivite sa yo kontribye nan ankouraje moun li, nan fè pwomosyon liv, nan kreye espas pou moun pale sou sa yo ekri, sou sa yo li.


Konsatou, nou espere pote kontribisyon pa nou nan pwomosyon kilti ayisyen. Se poutèt sa, anplis paj liv la, nou ajoute yon kalandriye ki ka mete lektè nou yo okouran kèk aktivite kiltirèl k ap fèt Pòtoprens ak lòt kote tou. Ou kapab toujou fè nou konnen ki aktivite k ap fèt nan zonn pa w la, ann Ayiti oswa nan nenpòt lòt peyi.  Fè nou konnen tou sa w panse de « look » sit la ki chanje ! Kontakte nou nan nadeve.regine@gmail.com.  

NM

dimanche 29 mai 2011

lundi 23 mai 2011

Summer Reading 2011

The summer after I finished graduate school I sent around a message to my friends and family members about forming a summer reading list.  Throughout graduate school I regularly passed over  reading "leisure" books as my reading became increasingly linked to my research focus.  I am going back to that tradition with a twist this summer, especially because I will be on leave with a fellowship for the entire academic year to focus on my writing and research.  So instead of devoting a good portion of the summer to preparing for my fall classes, I will catch up on books I have been meaning to read over the past several months, completing my book manuscript, and beginning the research for my second project on performance theory and Haitian cultural production.  Below are some of the books on my summer reading list.

1.  The Haitian Creole Language:  History, Structure, Use and Education, eds. Carole Berotte Joseph and Arthur K. Spears (2011)
How I wish this book had been out when I taught my fall classes on Haiti!   It is a multilingual,  thorough, well written and exceedingly useful volume for the history and instruction of Kreyol dealing with issues that range from linguistic to literary and featuring many prominent scholars.

2.  Tout bouge autour de moi by Dany Laferrière (2010)
This book falls into the newly formed category of “post-earthquake writing,"  much like Haiti parmi les vivants and others, the book is primarily Laferrière's testimony from the day of the earthquake and in its aftermath.  

3.  The Loneliness of Angels by Myriam Chancy (2010)
Myriam Chancy is one of my favorite writers living  in the diaspora.  You can always expect complex, multifaceted and complicated characters in her novels and the Loneliness of Angels, which was published last year promises to be no different.  The narrative centers on a Syrian-Haitian woman living in Port-au-Prince but, true to Chancy’s styles it is told in multiple voices in a non-linear fashion.    

4.  Haiti noir,  ed. Edwidge Danticat  (2010)
I snatched up a copy of this wonderful collection when it first came out several months ago but have not gotten to it yet.  Edited by Edwidge Danticat, the collection boasts a number of great authors both known (Evelyne Trouillot, Gary Victor) and relatively new voices as well.  I especially like that it is a part of the Akashic Books' "Noir" series which takes on the genre in different contexts. 

5.   Beyond the Slave Narrative:  Politics, Sex and Manuscripts in the Haitian Revolution by Deborah Jenson (2011)
A professor of Romance Studies at Duke University, Jenson is one of the foremost US academics working on Haitian history, literature and cultural studies  The breadth of her work goes from the 18th century through the present.  This book on the literary legacies of the Haitian Revolution, will be a great complement to studies that tend to focus on the Revolution from philosophical, political, or historic perspectives.
6.  Le prince noir de Lillian Russell by Kettly Mars and Leslie Péan (2011)
This new novel by Mars goes into the 19th century to explore a forbidden love between a vaudeville queen and a Haitian naval officer.  I am looking forward to seeing Mars apply her writing prowess to another century as well as a different setting!

7.  Haiti After the Earthquake by Paul Farmer (2011)
Farmer, who has been working in Haiti for decades, argues that the earthquake was an “unnatural disaster” because of the pre-existing issues that made it so catastrophic in scope.  Like many of the others that have emerged over the past two years, the book also includes testimonies by people who were there during the earthquake and in its aftermath.

8.  Geographies of the Haitian Diaspora, ed.  Régine Ostine Jackson (2011)
Régine Ostine Jackson is a sociologist from Emory University who has been doing work on the Haitian diaspora in the social sciences.  Her volume offers an interdisciplinary perspective on issues relevant to the formation of Haitian diasporic communities.   The book includes scholars such as anthropologist Gina Athena Ulysse and historian Chantalle Verna.

What about you?  What are you looking forward to reading this summer?  What are some new (or old) books by and about Haitians that top your list of favorites?

RMJC

jeudi 19 mai 2011

De la lecture...

La semaine dernière, à la fin de mon cours sur La Nouvelle haïtienne, un des étudiants m'a confié n'avoir lu son premier livre de fiction qu'après son entrée a la faculté. Un autre a renchéri en disant avoir lu Gouverneurs de la Rosée de Jacques Roumain en classe terminale. Ce qui m'attriste, c'est de savoir que ces deux étudiants sont représentatifs de la majorité en Haïti. Il nous manque des livres – dans les écoles, dans les bibliothèques, dans les maisons.
Toujours la semaine dernière, le Centre Culturel Anne-Marie Morisset a organisé deux jours d’activités autour de Jacques Stephen Alexis -- des conférences (y compris deux par Elisabeth Mudimbe-Boyi), des lectures, un après-midi culturel. Le public était composé majoritairement d'élèves d’établissements secondaires, privés et publiques. La vaste majorité n'avait jamais lu un seul livre de Jacques Stephen Alexis. Certains ne savaient même pas qui il était. Emmelie Prophète de la Direction Nationale du Livre a évoqué la démocratisation du livre. Selon elle, il faut rendre le livre moins cher sur le marché haïtien, et donc plus accessible à la population. Pour Evelyne Trouillot, c'est le Ministère de l'Education Nationale qui est le principal concerné. C'est à lui de renouveler le curriculum des cours de littérature, faire que les élèves lisent de textes plus récents que ceux d'Etzer Vilaire a l'école. Parce que la passion pour les livres et la lecture est bien vivante, même quand les livres font défaut.

Deux inaugurations d'écoles figurent dans Le Nouvelliste cette semaine. Une première a Zoranje, école de l’ONG Happy Hearts. Une deuxième a St. Marc, un effort conjoint des haïtiens, des américains et des français réunis au sein de Hand in Hand for Haiti. Cette école « va réunir les meilleurs des systèmes éducatifs français et américains. » Personne ne peut nier le fait qu'il existe une carence d'écoles en Haïti. Mais, est-ce pour cette raison que n'importe qui est libre d'ouvrir une école dans le pays? Quel programme sera suivi dans ces écoles? Elles seront sous la supervision de qui? Leurs élèves, seront-ils intégrés dans le système national ou orienté vers l'ailleurs? Etant donné que le nouveau lycée de St. Marc est modelé sur le lycée français en Haïti, on est en droit de se poser ces questions.


Les élèves de ces écoles, liront-ils Jacques Stephen Alexis? 

-NM

mercredi 4 mai 2011

Écrits d'Haïti: 5 years in the making!


Last month, after five years of hard work, international collaboration, countless revisions and the use of postal services in three different countries, my first book, Écrits d'Haïti, Perspectives sur la littérature haïtienne contemporaine (1986-2006) was finally released. It contains 24 articles on contemporary Haitian literature by critics such as Marie-José N'Zengou-TayoJoëlle Vitiello, Martin Munro, Kaiama Glover, Yves Chemla and of course, Régine Michelle Jean-Charles. There are also interviews with 11 of today's important Haitian writers, including Georges Castera, Yanick Lahens, Louis-Philippe Dalembert, Jean Métellus and Gary Victor. The book does not have an overarching theme. That was a very deliberate choice. Rather than insist upon a supposed violent or nostalgic essence to Haitian writing, I wanted to just let the works breathe a little. Just let them be. I wanted to see what fun and new ideas that scholars would come up with. I think it paid off with articles like Jason Herbeck's "Le polar aux Antilles et le cas de Rosalie l’infâme d'Evelyne Trouillot" and Michel Magniez's "Le héros homosexuel dans les récits en Haïti" or Jean-Marie Théodat's "Autogéographie du Faubourg".

Another goal was to gather in one conversation literary critics based in the US and Europe, in Canada and the Caribbean. So that they could talk with and against each other. However, as I mention in the introduction, that objective was only partly attained. I invited several local colleagues to participate in the project, but for various reasons, they were mostly unable to. Only one of the many literary critics involved in the project, Pierre Maxwell Bellefleur, is based in Haiti. This speaks volumes to the difficulties of scholarship here. This morning, I went to ENS after being in France for two months. Our librarian is just now reshelving a portion of our collection. We've received metal bookcases, but still don't have a secure space in which to shelve the entirety of the library's holdings. Imagine finding research material in such a situation. Then, there is of course the basic issue of salary. Professors in the Haitian higher education system do not earn enough to be able to devote themselves full time to an academic career. We also teach high school, work as journalists, administrators, and consultants. Or teach so many hours that there's little time left for course prep and grading, let alone for writing.

It was important to me that Ecrits d'Haïti be published in one of Haiti's official languages. It is incredibly frustrating as a professor to be unable to assign pertinent articles on works we study in class because they're not written in a language my students can understand. Without trying to dictate the linguistic choices of fellow scholars, I wanted to ensure that my students would be able to participate in the discussion generated by this book. Of course, its cost makes it highly unlikely that my students will purchase their own copies, but I'll be donating a copy to our library and Karthala is selling the book at a lesser price in Haiti and Africa. (20 euros instead of 29. Still a lot, I know, but it's something).

All things considered, I am hopeful that Ecrits d'Haiti will be an important contribution to the field of Haitian literary studies. Once you get a chance to look at it, please come back and let us know what you think!

-NM